Kwaliteitsborging

We hechten aan een hoge kwaliteit van onderzoek. We hebben daarom een top10 eisen opgesteld waaraan we iedere publicatie zullen toetsen. Dit geldt alleen voor officiële publicaties, niet voor brochures of tweets bijvoorbeeld, waar minder ruimte is voor nuance.

1) De gebruikte methodes en alle data in het onderzoek wordt openbaar gemaakt

2) De auteurs worden bekend gemaakt

3) Er zal aan duidelijke bronvermelding worden gedaan

4) Alle publicaties worden gereviewed en de reactie van de reviewer zal integraal worden aangehecht aan de publicatie

5) Wie stelt, moet bewijzen, we doen niet aan meningen

6) Het is mogelijk om op publicaties te reageren en deze reacties worden ook geplaatst (mits respectvol)

7) Bij het raadplegen van experts, worden deze vermeld (om lobby te voorkomen)

8) Inhoudelijke samenwerkingen met politieke partijen, de Nederlandse overheid of de EU zijn verboden.

9) Waar fouten worden gemaakt, zal door middel van een update deze fout worden gecorrigeerd waarbij de oude tekst vermeld zal blijven.

10) Mocht een onderzoek tot een resultaat leiden waarbij de EU goed uit de verf komt, dan wordt dit onderzoek natuurlijk ook gewoon gepubliceerd.

Wij zijn altijd aan te spreken op bovenstaande eisen. Mocht u vinden dat één van onze publicaties niet voldoet aan bovenstaande, neem dan contact op.

 

Steun ons met een donatie!

Wie zijn jullie?

Wij worden organisatorisch gefaciliteerd door Stichting Denktank en Advies NPI-DPI. Deze stichting heeft zich onder andere als doel gesteld te komen tot balans in onze democratie.

Waarom doneren?

We hebben donaties nodig zodat we nog beter onderzoek kunnen doen naar de gevolgen van een eventuele Nexit of het blijven in de EU.

Ik wil doneren!

Ik wil helpen

Uiteraard hebben we hulp nodig van mensen die hun steentje kunnen bijdragen aan de denktank. Meld je aan als onderzoeker, reviewer of vrijwilliger.