Missie

Onze missie is de unieke Europese waardengemeenschap waarin wij als burgers opgroeiden te behouden en door te geven aan volgende generaties. Ook willen we de vitaliteit en de verscheidenheid van Europa behoeden voor eenvormigheid en voor verval. En we willen in een globaliserende wereld de Europese identiteit versterken en de samenwerking tussen de natiestaten optimaliseren.

Visie

We willen waarschuwen voor de huidige EU die streeft naar een federaal Europa. Een subcontinent waarin geen gemeenschappelijke taal is, noch een gemeenschappelijke geschiedenis of godsdienst moet niet streven naar uniformiteit. Juist de schakeringen en de autonomie van de Europese landen vormen de kracht van hun samenwerking. We willen discussie aanmoedigen over andere vormen van samenwerken dan een eenheidsstaat of een federaal Europa.

Doel

We gaan een discussie op gang brengen over de voor- en nadelen van de huidige EU en die van een Nexit. We gaan in kaart brengen op welke deelgebieden.

Steun ons met een donatie!

Wie zijn jullie?

Wij worden organisatorisch gefaciliteerd door Stichting Denktank en Advies NPI-DPI. Deze stichting heeft zich onder andere als doel gesteld te komen tot balans in onze democratie.

Waarom doneren?

We hebben donaties nodig zodat we nog beter onderzoek kunnen doen naar de gevolgen van een eventuele Nexit of het blijven in de EU.

Ik wil doneren!

Ik wil helpen

Uiteraard hebben we hulp nodig van mensen die hun steentje kunnen bijdragen aan de denktank. Meld je aan als onderzoeker, reviewer of vrijwilliger.