Onderzoeksroadmap

Ons onderzoek zal zich in eerste instantie richten op enkele focus gebieden:

* Welke mogelijkheden van uittreding zijn er allemaal voor Nederland en hoe verhouden deze zich tot elkaar (van hard-tot-zachte nexit)
* Wat is de impact op onze handelspositie en doorvoerhaven-rol binnen Europa?
* Hoe gaan we om met de munt? (blijven we in de Eurozone of volgt er een combinatie van een Nederlandse munt+Euro of terug naar alleen een Nederlandse munt?)
* Hoeveel heeft de EU Nederland gekost en opgeleverd tot nu toe?
* Op welke terreinen is de Nederlandse soevereiniteit aangetast en hoe kan dit worden ge-evalueerd?

In de komende tijd zullen we een verdere verfijning maken van de volgende hoofd onderzoeksgebieden:

 

  Onderwerp
A Verdragen en wetgeving(sprocedures)
B Supranationale instituten (EC, RaadvEur, Eur Raad, EurHof v Justitie, ECB, Eur Parlement…)
C Interne markt
D Monetaire unie (ECB, euro en verplichtingen/garanties e.d.)
E Schengengebied en (buiten)grenzen
F Budget (incl. “Green Deal”, Frontex, landbouw, regionale projecten etc.)
G Economie (ook in vergelijking met niet-EU landen)
H Bevoegdheden en bevoegdhedentoedeling
I Rechtspositie Nederland (en andere landen)
J Buitenlandse betrekkingen
K Interne sancties
L

Voorwaarden lidmaatschap en uittredingsmogelijkheden

 

Steun ons met een donatie!

Wie zijn jullie?

Wij worden organisatorisch gefaciliteerd door Stichting Denktank en Advies NPI-DPI. Deze stichting heeft zich onder andere als doel gesteld te komen tot balans in onze democratie.

Waarom doneren?

We hebben donaties nodig zodat we nog beter onderzoek kunnen doen naar de gevolgen van een eventuele Nexit of het blijven in de EU.

Ik wil doneren!

Ik wil helpen

Uiteraard hebben we hulp nodig van mensen die hun steentje kunnen bijdragen aan de denktank. Meld je aan als onderzoeker, reviewer of vrijwilliger.