Onderzoek

Wij streven naar een zo breed mogelijk palet aan informatie over Nederland in de EU. Door de eenzijdige (vaak positieve) berichtgeving vanuit de mainstream media over de EU is er een gapend gat ontstaan in de behoefte van de Nederlandse bevolking.

De Nexit denktank is er van overtuigd dat als er een rijker, meer evenwichtig beeld wordt geschapen over Nederland in de EU, dat de steun voor een Nexit zal toenemen. Want als je immers rationeel nadenkt over de huidige status, aanpak en richting van de EU, dan zijn de nadelen voor Nederland veel groter dan de voordelen. Wij willen deze rationaliteit en balans terugbrengen in het debat.

Het onderzoek dat wij doen kan op verschillende manieren plaatsvinden. De uitgangspunten voor het onderzoek zijn:

1) We gaan uit van Nederland als basis voor ons denken; dit betekent dus dat we niet op voorhand uitgaan van de huidige situatie waarbij de EU een gegeven is, maar we gaan uit van de situatie waarbij Nederland volledig soeverein is.

2) We beschrijven in ieder onderzoek zowel voor- en nadelen van verschillende situaties. Onderzoek wordt daarbij dus nooit eenzijdig, maar er wordt een volledig beeld gegeven.

3) We denken in alle onderzoeken in scenario’s. Als er bijvoorbeeld over de kosten van uittreding uit de EU wordt besproken zullen er verschillende scenario’s worden beschreven.

Steun ons met een donatie!

Wie zijn jullie?

Wij worden organisatorisch gefaciliteerd door Stichting Denktank en Advies NPI-DPI. Deze stichting heeft zich onder andere als doel gesteld te komen tot balans in onze democratie.

Waarom doneren?

We hebben donaties nodig zodat we nog beter onderzoek kunnen doen naar de gevolgen van een eventuele Nexit of het blijven in de EU.

Ik wil doneren!

Ik wil helpen

Uiteraard hebben we hulp nodig van mensen die hun steentje kunnen bijdragen aan de denktank. Meld je aan als onderzoeker, reviewer of vrijwilliger.