De bewering dat twee-derde van onze wetgeving momenteel door de EU aan ons wordt opgelegd, is een understatement: want maar liefst 75 à 80% van onze wetten komt uit ‘Brussel’, zoals blijkt uit statements van Viviane Reding de vroegere vice-voorzitter van de Europese Commissie.  Vraag van een journalist (1:36): “In het debat in Stockholm heeft u op een vraag uit het publiek geantwoord dat 80% van de Zweedse wetten geen Zweedse wetten zijn, doch Europese wetten. Mijn vraag is: is dat overal in Europa zo, of krijgt Zweden een speciale behandeling?”

Antwoord van Reding (2:10): “Niemand krijgt speciale behandeling. Alle burgers en alle lidstaten zijn gelijk. Weet niet precies of het nou 80 of 75% is, de waarheid is dat de meeste wetten die op nationaal niveau gelden en toegepast en geïmplementeerd worden gebaseerd zijn op Europese wetgeving zoals de zogenaamde directieven/ richtlijnen, die de lidstaten dienen te vertalen in nationale wetgeving. Dus het overgrote deel van de geldende wetten die in ieder van de 28 lidstaten van toepassing zijn, wordt besloten door Europees Parlement samen met de Raad van Ministers.”

Het eerste deel van deze korte video gaat over een hearing met Reding in het Franse Parlement.

Voice over (0:00): “Er is een Onzichtbare Revolutie gaande; dat wordt b.v. geïllustreerd door het bezoek van de Luxemburgse EU-Commissaris Viviane Reding aan een Commissie van het Franse parlement om te spreken over de controle over het financiële beleid van Frankrijk. Daarbij waren o.a. aanwezig: de voorzitter van de Assemblée Nationale en de ministers Moscovici (die thans EU commissaris is voor Economie en Financien, N.G.) en Cazeneuve die toen minister van Europese zaken was. Reding is overduidelijk: Als men uit de crisis wil ontsnappen moeten de landen gehoorzamen aan Brussel.”

Eu-commissaris Reding (0:56): “We hebben veel tijd verloren, tien jaren hebben we niets gedaan, want men zag er de noodzaak niet van in om gezamenlijk de koe bij de horens te vatten. Het is de hoogste tijd om de verloren jaren in te halen, want we zien inmiddels dat dat ons duur is komen te staan dat we hebben verzuimd om het benodigde instrumentarium te installeren om in te kunnen grijpen.

We moeten langzaam maar zeker gaan begrijpen dat er geen nationale binnenlandse politiek meer bestaat, er bestaat alleen nog maar Europese politiek die wordt gedeeld in een gemeenschappelijke Europese soevereiniteit.”

De Luxemburgse Viviane Reding, was tot 2014 vice-president van de Europese Commissie, en stond lange tijd – mede op grond van haar talenkennis – op de nominatie om Barrosso op te volgen, maar dat ging niet door wegens ‘belangenverstrengeling’; en daarom werd haar land- en partijgenoot (EVP) Juncker in 2014 voorzitter van de Europese Commissie.

De scene over het percentage van de wetgeving door de Eu dateert waarschijnlijk van maart 2014 of de eerste dagen van april 2014.

foto credit: Olivier Ezratty: http://picasaweb.google.fr/Olivier.Ezratty/AssisesDuNumRiqueMay2008#5237747562134223026

Credits: dit Nexit Denktank-artikel is tot stand gekomen met aangeleverde input door Nicolette Geveke en is eerder verschenen hier